Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO「Splatoon3」

Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO「Splatoon3」

一緒にバイトやらなイカ?

『スプラトゥーン3』の世界をコンセプトにしたグッズ。